Privacyverklaring

M21fotografie vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal dan ook jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de algemene verordening gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan je uit welke gegevens ik van je zal verzamelen en waarom ik dat doe. Ook kun je in deze verklaring lezen wat jouw rechten met betrekking tot de verwerking zijn. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via m21fotografie@gmail.com.

Wie ben ik?
M21fotografie is een eenmanszaak, gevestigd in Thorn. Ik sta ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer ………. Ik ben de verwerkingsverantwoordelijke van jouw persoonsgegevens.

Welke gegevens gebruik ik?
Hier kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van je verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te verwerken en hoelang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk je naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mail en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan te kunnen leveren. Je kunt hierbij denken aan de gegevens die ik verwerk voor een fotoshoot om jou beter te leren kennen en jou zo beter op de foto te kunnen zetten. Ik gebruik deze gegevens dus om van jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

Ik bewaar deze gegevens zeven jaar. Ik maak gebruik van een portfolio op mijn website en social media-kanalen om eerder werk aan potentiële klanten te laten zien. Ik verwerk hierin jouw foto’s en naam of social media-account wanneer jij met het aangaan van de overeenkomst hiervoor toestemming hebt gegeven. Ik bewaar deze foto’s onbeperkt in mijn archief, totdat jij een verzoek doet tot verwijdering.

Voor facturatie en de financiële administratie verwerk ik jouw naam, eventueel bedrijfsnaam, factuuradres, telefoonnummer en e-mail. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Ik heb gegevens dus nodig voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens een wettelijke verplichting van de belastingdienst, dien ik deze gegevens zeven jaar te bewaren. Na deze periode zal ik deze gegevens verwijderen.

Wanneer jij contact met mij op wil nemen via de website, vraag ik om jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens automatisch zichtbaar. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijder ik zodra de contactvraag is afgerond.

Beeldmateriaal verwijder ik twee jaar na de fotoshoot. Onbewerkt materiaal wordt 6 maanden na het afleveren van de content verwijderd.

Hoe verkrijg ik deze gegevens?
Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.

Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?
De algemene verordening gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die je door mij hebt laten verwerken.

1. Inzage – je kunt te alle tijden een verzoek doen bij M21fotografie om jouw gegevens in te zien.

2. Wijziging – als je op basis van inzage je gegevens aan wil passen, laten verbeteren, aanvullen afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek doen.

3. Bezwaar – tegen de verwerking van jouw gegevens kun jij bezwaar maken.

4. Gegevensoverdracht – mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zal ik jouw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.

5. Intrekking – wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb jij het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Wie ontvangt jou gegevens?
M21fotografie zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij onze overeenkomst. Ik sluit met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om jouw privacy optimaal te beschermen. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Wat als je vragen of klachten hebt?
Ik raad je aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik wijzigingen in het beleid kan aanbrengen. Als je vragen of klachten hebt over deze verklaring, of de wijze waarop ik je gegevens gebruik, kun je een e-mail sturen naar m21fotografie@gmail.com. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de autoriteit persoonsgegevens.

Interesse? Neem dan contact met mij op! Contact opnemen