Algemene voorwaarden

Algemeen
De fotografe houdt zich het recht om deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door de fotografe aan de klant medegedeeld. Indien de klant een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de overeenkomst worden beëindigd tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden. De fotografe heeft het recht om tarieven en andere afspraken ten alle tijden aan te passen.

Auteursrecht
Het auteursrecht op de foto’s berust ten alle tijden bij m21fotografie. De fotografe blijft altijd de eigenaar van de foto’s. Bij elk gebruik van een werk van de fotografe dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe. Bij inbreuk op de auteursrechten van de fotografe, rekent de fotografe de geldende sofatarieven. Schadevergoeding geeft geen recht op verder gebruik van het werk van de fotografe.

Bewerking
Binnen tien werkdagen na de fotoshoot zullen de foto’s via We Transfer met de klant gedeeld worden. Het is niet toegestaan om foto’s op internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze zijn gemaakt door de fotografe. De fotografe zal de opdracht uitvoeren in haar persoonlijke stijl en kwaliteit. De raw-bestanden worden niet vrijgegeven.

Aansprakelijkheid
De fotografe is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan bij de opdrachtgever, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de fotografe of diens vertegenwoordigers. De fotografe is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door de fotograaf geleverd zijn. De aansprakelijkheid overstijgt nimmer de hoogte van het factuurbedrag.

Betaling
De fotoshoot wordt binnen veertien dagen na de factuurdatum betaald door de klant. Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de genoemde termijn heeft ontvangen, is de klant 10% van het factuurbedrag extra verschuldigd. Indien de klant zijn schuld niet inlost, volgen er gerechtelijke stappen. De gekozen foto’s worden na betaling van de gehele factuur geleverd. Indien er sprake is van meerwerk en/of hogere kosten tijdens of na een fotoshoot, welke noodzakelijk waren, komen deze kosten of vergoeding voor meerwerk voor rekening van de klant. Dit wordt altijd tijdens of direct na de shoot door de fotografe met de klant gecommuniceerd.

Naamsvermelding
Bij het gebruik/publiceren van de foto’s door de klant, bijvoorbeeld op social media, dient altijd de naamsvermelding of verwijzing naar de fotografe gebruikt te worden.

Cadeaubonnen
M21fotografie heeft cadeaubonnen die voor elk gewenst bedrag kunnen worden gekocht. De cadeaubon kan niet retour worden genomen en kan niet worden ingewisseld voor geld. De waarde wordt in euro’s weergegeven op de cadeaubon. Een cadeaubon blijft altijd geldig. De waarde van de cadeaubon wordt als korting verrekend op het totaalbedrag van de factuur. Een cadeaubon kan één keer gebruikt worden voor de volledige waarde. U ontvangt geen geld of tegoed retour indien uw factuur een lagere waarde heeft dan de waarde van de cadeaubon.

Klachten
Bij klachten wordt er binnen vijf werkdagen na ontvangst van de foto’s contact opgenomen met de fotografe. Het is in geen enkel geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid wordt er bekeken hoe we dit naar tevredenheid kunnen oplossen, door bijvoorbeeld ene nieuwe shoot te doen in verkorte vorm.

Commerciële en zakelijke doeleinden
Bij het boeken van een fotoshoot, geeft de klant toestemming om de gemaakte foto’s te gebruiken voor zakelijke en commerciële doeleinden (zoals social media, website, etc.). Wil de klant een specifieke foto niet online hebben, dan kan dit worden overlegd met de fotografe. Wanneer de klant geen enkele foto online geplaatst wil hebben, dan moet dit voorafgaand aan de fotoshoot bekend gemaakt worden aan de fotografe. Het is voor de klant niet toegestaan om foto’s zonder toestemming van de fotografe door te spelen naar een commercieel bedrijf.

Annulering
Annulering om wat voor reden dan ook dient uiterlijk tweeënzeventig uur van te voren doorgegeven te worden. In geval van slecht weer (storm, onweer of zware regenval), mag een fotoshoot die buiten zou plaatsvinden, worden afgezegd in overleg met de fotografe en de klant. Dit wordt uiterlijk op de ochtend van de geplande fotoshoot besloten. De fotoshoot zal worden verzet naar een nieuwe datum. In het geval dat de fotografe niet in staat is om door overmacht de fotoshoot uit te voeren, wordt er zo snel mogelijk een nieuwe afspraak gemaakt.

Interesse? Neem dan contact met mij op! Contact opnemen